thông báo

https://sites.google.com/site/segivietnam1
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và sau Đại học Australia Chris Evans cho biết chính phủ nước này có kế hoạch ban hành một loại visa việc làm mới cho các sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Theo đó, họ có thể ở lại Australia làm việc

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2010-2011, Học viện kỹ thuật Box Hill và Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Viện Đại học Mở Hà Nội trao học bổng cho sinh viên xuất sắc và khen thưởng sinh viên có đóng góp cho hoạt động đoàn hội.

Sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân cao đẳng (Advanced Diploma) chuyên ngành kế toán do học viện kỹ thuật Box Hill, Australia cấp bằng có thể học chuyển tiếp một năm tại Học viện tài chính

Trung Tâm Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế (CITC) liên tục mở các lớp luyện thi IELTS

Comments